Economic

Scutiri de impozite pentru clădiri și terenuri. Vezi pentru cine se aplică

Written by Gheorghiu Hanna

Cei care sunt membrii ai cooperativelor beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, spune un ordin al ministrului Finanțelor, care a fost publicat în ediția de marți – 18 iunie, în Monitorul Oficial. De asemenea și principalele facilități fiscale ale membrilor cooperativelor vor fi destul de îmbucurătoare, după cum urmează:

1. Nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

2. Clădirile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

3. În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperative.

About the author

Gheorghiu Hanna

Leave a Comment