Economic

Intabularea se va putea face gratuit. Cine beneficiază?

Written by Gheorghiu Hanna

Câțiva parlamentari au inițiat la Senat un proiect de lege privind intabularea ce prevede drept de proprietate și asupra terenurilor fără titlu.

Altfel spus, persoanele fizice vor putea intabula gratuit în Cartea funciară suprafețele înregistrate în Registrul agricol, în cazul terenurilor pe care le dețin fără titlu de proprietate.

Astfel, intabularea gratuită se va putea cere și în cazul beneficiarului reconstituirii dreptului de proprietate, acolo unde au fost eliberate procesele de punere în posesie sau există hotărâri judecătorești definitive, pentru care nu s-au eliberat titlurile de proprietate din cauza procedurilor administrative greoaie.

”Posesorul terenului intravilan sau extravilan înscris la rol în Registrul agricol, sau succesorul acestuia, la cerere, poate solicita înregistrarea gratuită în Cartea Funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol, dacă terenul nu se află grevat de sarcini, nu face obiectul unui proces aflat pe rol iar folosința asupra acestuia a fost exercitată neîntrerupt în ultimii cinci ani”, precizează proiectul de lege.

Cererea va fi însoțită de un certificate eliberat de primăria de pe raza localității terenului, în care se vor înscrie planul de amplasament și suprafața, vecinătățile, dovada achitării impozitului pe 5 ai, mențiunea că posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar, mențiunea că primăria are sau nu are cunoștință de acțiuni în justiție cu privire la acel imobil.

About the author

Gheorghiu Hanna

Leave a Comment