Social

Regulile de angajare în sectorul bugetar s-ar putea schimba

Written by Gheorghiu Hanna

Conform proiectului de Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finanțelor, posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate pe principiul „unu la trei”. În prezent, principiul de ocupare a posturilor la stat este unu la doi.

„După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ‘unu la trei’ din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

De asemenea, proiectul propune reducerea cu 50% a numărului de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

În proiect se mai arată că va fi suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, iar pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei se continuă procedurile de ocupare a acestora. Excepţie de la această regulă vor face personalul didactic de predare, personalul medic-sanitar, poliţiştii şi absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii.

About the author

Gheorghiu Hanna

Leave a Comment