Social

Ministrul Finanțelor a adus modificări la Declarația 112

Written by Gheorghiu Hanna
Ministerul Finanțelor Publice a anunțat, miercuri, că a actualizat modelul și conținutul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
Declarația 112 cuprinde informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, dar și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, anunţă
reprezentanţii Ministerului de Finanţe într-un comunicat de presă.
Prin proiect se satbilesc următoarele::
– actualizarea casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri și a
ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct.
5 din Codul fiscal, în vederea acordării facilităților fiscale în luna
de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe proprie
răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestora;
– introducerea unor casete informative cu privire la persoanele
detașate în/din România cât și cu privire la statul în care se
datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau
fără. formularul portabil A1;
– actualizarea codurilor CAEN pentru angajatorii care beneficiază de
facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
– introducerea unor noi secțiuni distincte pentru declararea
veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele
fizice de la angajatori care beneficiază de facilitățile fiscale
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv secțiunile A1,
A.1.1, A.1.2., B.2.1., B.4.1, B.4.1.1. și B.4.1.2.;
– actualizarea nomenclatorului ”Creanțe fiscale” prin introducerea
unor noi casete pentru declararea CAS-ul pentru condiții deosebite și
speciale, datorat de către angajatorii care desfășoară activitate în
domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale;
– introducerea unor noi casete în Secțiunile A și B pentru declararea
bazelor de calcul și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente
veniturilor din salarii și asimilate salariului realizate de
persoanele fizice care își desfășoară activitatea la angajatorii din
domeniul construcțiilor;
– introducerea unor câmpuri noi în secțiunea E3 din anexa asigurat: “
Impozit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal”, “Venit scutit
conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, “Impozit scutit conform art.
60 pct. 2 din Codul fiscal”, “Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din
Codul fiscal”, “Impozit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul
fiscal”, “Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”,
“Impozit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, “Impozit
scutit cf. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea
cooperației agricole”, “Impozit scutit conform art. 4 alin. (3) din
Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi
industria alimentară”;
– introducerea unor instrucțiuni de completare a declarației pentru
angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și
care beneficiază de facilitățile fiscale introduse prin O.U.G. nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru perioada
01-21.07.2019 și prin O.U.G. nr. 43/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în
domeniul investițiilor, începând cu 22.07.2019.
Astfel, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2019, pentru acordarea facilităților fiscale se vor avea în vedere reglementările fiscale pentru fiecare din cele doua
perioade ale lunii, respectiv, pentru perioada 01-21.07.2019 reglementările din Codul fiscal introduse prin OUG nr. 114/2018, iar pentru perioada 22-31.07.2019, reglementările Codului fiscal
modificate prin OUG nr. 43/2019. Determinarea impozitului pe venit scutit, se face prin raportare la venitul aferent din perioadei în care persoana fizică îndeplinește condițiile de acordare a
facilităților fiscale.

About the author

Gheorghiu Hanna

Leave a Comment